Vad är ett skyddsombud.

Skyddsombud

På en arbetsplats företräder ett skyddsombud både ordinarie och inhyrd personal. Arbetsmiljöfrågor som är knutna i dom flesta fall till kollektivavtal och fackförbund. Saknas det kollektivavtal så kan skyddsombudet väljas direkt av arbetstagarna. Enligt arbetsmiljölagen så ska skyddsombud utses på alla företag med mer än 5 anställda. Arbetsgivaren ska veta vem som är utsedd till skyddsombud.
Uppgifterna för ett skyddsombud är att arbeta för arbetsmiljö, skydda mot ohälsa och olycksfall. Även se till så att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen.
Kan även verka som representant för fackförbund oavsett om det är facket ST eller Handelsanställdas. Kunna hjälpa nya på arbetsmarknaden och informera om hur det fungerar. Ett skyddsombud skall även få möjligheten att medverka och ta del av sånt som rör arbetsmiljön, lokalflyttar samt utbildningar.
Skyddsombudet som även kallas arbetsmiljöombud har rätt till utbildningar och betald ledighet för att kunna utföra sitt uppdrag. På större arbetsplatser finns det ibland flera skyddsombud och då skall man utse ett huvudskyddsombud. Det är huvudskyddsombudets uppgift utöver att företräda alla andra ombud på arbetsplatsen.
Om ett skyddsombud saknas och där finns minst en facklig medlem kan fackföreningen utse ett regionalt skyddsombud. Detta skyddsombud ansvarar för mindre företag och stödjer arbetsmiljöarbetet på dessa.
Så med andra ord så tar det regionala skyddsombudet över rollen på mindre företag utan skyddsombud.
Arbetsplatser med minst 50 anställda ska enligt lag ha en arbetsmiljökommitté men kan även finnas på mindre företag om anställda begär detta. Som regel träffas kommittén minst var tredje månad och behandlar principiella samt övergripande frågor. Dessa frågor varierar och exempelvis  handlar det om företagshälsa eller hantering av farliga ämnen.
Det finns mer att läsa om ämnet på ditt fackförbund om du vill veta mera.