Så vet du att solpaneler passar din villa

Du som är villaägare har kanske många gånger funderat över solcellsanläggningar och andra smarta energilösningar. Elkostnaderna hör till de största bland driftkostnaderna. En solcellsanläggning kan därför vara en riktigt smart investering som i längden minskar dina boendekostnader betydligt. Hur vet man då att solceller passar villan?

Villans läge

De allra flesta villor lämpar sig väl för solpaneler. Även om till exempel ett tak vänt mot syd är allra bäst, så lämpar sig tak riktade mot öst eller väst också mycket bra för solenergi. Det som kan vara ett problem är ifall taket ligger skuggat största delen av dagen. Också stora träd som lägger sin skugga över halva dagen kan vara ett problem. Men i dessa fall är det också möjligt att optimera solcellerna så att du får ut mesta möjliga energi ändå. Om du enbart har tak mot norr så rekommenderar vi att du väljer en annan energisparande lösning än just solpaneler.

Takets lutning

Ditt tak får varken luta för mycket eller för lite. Man brukar säga att 40 grader är den optimala lutningen. Allt mellan 10 och 50 grader lutning är ändå riktigt bra! Blir lutningen högre eller mindre än så, kan det medföra problem. Du har kanske ändå aldrig funderat över hur många grad ditt tak lutar? För att tala klarspråk: de allra flesta villataken har en lutning som lämpar sig väl för solceller.

Storlek på taket

Hur stor yta kräver solceller Härnösand? När du planerar för en solcellsanläggning på ditt tak, kommer du tillsammans med försäljaren att kunna räkna ut ditt behov och anpassa solpanelerna efter det. Då tittar man också på taket och ifall ytan räcker. Det är ändå ovanligt att takytan inte skulle räcka till. Solpaneler som genererar elektricitet i mängder som matchar användningen i en specifik villa, kommer vanligtvis även att få plats på samma villas tak.